Ανακοινώσεις Δ.Ο.Ε.

Καταγγελία για την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δέσμευσης των ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Ανακοίνωση για το Πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία – Πλήρης απαξίωση κάθε έννοιας διαλόγου