Εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79 για το σχολικό έτος 2019-2020 στην Α΄ Αθήνας μετά τη διαδικασία των βελτιώσεων θέσεων – οριστικών τοποθετήσεων

Οργανικά κενά ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

Οργανικά κενά ΠΕ60-Νηπιαγωγών

Οργανικά κενά ΠΕ70-Δασκάλων

Οργανικά κενά ΠΕ79-Μουσικής