Ανακοίνωση β ́ φάσης οριστικών τοποθετήσεων μετά από συμπληρωματική δήλωση προτίμησης και γ ́ φάσης οριστικών τοποθετήσεων προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Α ́ Αθήνας

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας Β΄ φάσης

Πίνακας Γ΄ φάσης