Πρόσκληση εκπαιδευτικών όλων των κλάδων σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Α ́ Αθήνας για υποβολή αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης