Ονομαστικός χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμου εκπ/κού ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής – Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας λειτουργικά υπεράριθμου εκπ/κού ΠΕ70 & εκπ/κού ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας λειτουργικά υπεράριθμου ΠΕ70