Προσωρινή τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμου εκπ/κού ΠΕ70 ΕΑΕ και εκπ/κού ΠΕ11 ΕΑΕ στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Πίνακας ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής

Πίνακας ΠΕ11 Ειδικής Αγωγής