Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & T.E., εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60 και ΠΕ70 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Λειτουργικά κενά ΠΕ70 ΕΑΕ

Λειτουργικά κενά ΠΕ60 ΕΑΕ

Λειτουργικά κενά ΠΕ11 ΕΑΕ

Έντυπο δήλωσης