Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών στην Α’ Αθήνας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ να αναλάβουν υπηρεσία αυτοπροσώπως, τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Α’ Αθήνας (Χίου 16-18, Αθήνα, ισόγειο/Πρωτόκολλο).