Ανακοίνωση για τη συνάντηση της Δ.Ο.Ε. με την υφυπουργό Παιδείας

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.