Επικαιροποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τα σχολικά γεύματα

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.