Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης αναπληρωτών εκπ/κών ΠΕ70 «ΕΚΟ-ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ»

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Λειτουργικά κενά ΤΥ – ΖΕΠ

Δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών