Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής και ΠΕ07-Γερμανικής (ομάδες σχολείων)

Πίνακας ΠΕ05

Πίνακας ΠΕ07