Κύριε Υπουργέ, μήπως ξεχνάτε τους αναπληρωτές στα πολυνομοσχέδια και τις τροπολογίες σας;

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.