Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης αναπληρωτών εκπ/κών κλάδου ΠΕ60 Γενικής Αγωγής

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας κενών (ανακοινοποίηση)

Δήλωση τοποθέτησης