΄Αδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοινοποίηση Εγκυκλίου 24/4/2015 (Σχετικά με τη χορήγηση άδειας εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε.)