Αγωνιστικός προγραμματισμός του κλάδου – Πραγματοποίηση κύκλου Γενικών Συνελεύσεων

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.