Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ79, που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, μετά από συμπληρωματική αίτηση

Πίνακας ΠΕ06

Πίνακας ΠΕ11

Πίνακας ΠΕ79