Προσωρινές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με ολική διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας

Πίνακας τοποθετήσεων