Πρόσκληση υποβολής δήλωσης για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπ/κών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ79 και ΠΕ86 με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή με ολική διάθεση από ΠΥΣΔΕ

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας εκπαιδευτικών

Λειτουργικά κενά ΠΕ11

Λειτουργικά κενά ΠΕ79

Λειτουργικά κενά ΠΕ86