Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ79 και ΠΕ86 με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή με ολική διάθεση από ΠΥΣΔΕ για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Πίνακας ΠΕ11

Πίνακας ΠΕ79

Πίνακας ΠΕ86