Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΠΕ60 για τη στελέχωση Δομής Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας από μόνιμους εκπαιδευτικούς

Πρόσκληση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας