Αυτοδίκαιη – Δυνητική αργία, Οριστική παύση, Πειθαρχικά Συμβούλια

΄Εγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης