Ίδια εργασιακά δικαιώματα για μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.