Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (κεφ. Β΄ Πρότυπα και Πειραματικά, κεφ. Γ΄ Επιλογή στελεχών)

Το ψηφισθέν σχέδιο νόμου