Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε. για το σχολικό έτος 2015-2016 – Λήξη σχολικού έτους 2014-2015

Εγκύκλιος  Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.