Νέα κινητοποίηση Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε. – Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. για την εξίσωση των πανεπιστημιακών πτυχίων με τους τίτλους των κολεγίων – διορισμούς

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.