Πραγματοποίηση κύκλου έκτακτων γενικών συνελεύσεων

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.