24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020, για τον αντιασφαλιστικό νόμο της Κυβέρνησης

Απόφαση Α.Δ.Ε.Δ.Υ.