Υποχρεωτική υπαγωγή καταβολής της μισθοδοσίας των αναπληρωτών Ε.Σ.Π.Α. και Π.Δ.Ε. μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.)

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.