Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας σχολείων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας

ΦΕΚ 728/2020