Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών από 11/03/2020 έως και 24/03/2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας

ΦΕΚ  783/2020