Καταστρατήγηση της κοινής υπουργικής απόφασης για τα μέτρα αποτροπής διασποράς του covid-19 οι εντολές του Υπουργείου Παιδείας για καθημερινή παρουσία Διευθυντών, Υποδ/ντών και Προϊσταμένων

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.