ΝΟΜΟΙ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΝΟΜΟΙ

Ν.5045/2023ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ν.5043/2023, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρο 27 Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο, άρθρο 29 Γονικές άδειες στον δημόσιο τομέα, άρθρο 100 ανάληψη υπηρεσίας Διευθυντών, άρθρο 101 σχολική στέγη)

Ν.5029/2023, ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

Ν.5027/2023, ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (άρθρο 80)

Ν.5014/2023, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρα 55-59 Σύμβουλοι Εκπαίδευσης –  Αξιολόγηση)

N.4997/2022, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ (άρθρο 20 όρια μειωμένων συντάξεων Δ.Υ. – άρθρο 42 ΜΤΠΥ – άρθρο 78 Διευθυντές, Συμβούλια Επιλογής)

Ν.4986/2022, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (άρθρο 86)

Ν.4982/2022, ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρο 99 Επιλογή Διευθυντών Πειραματικών Σχολείων – άρθρο 100 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου)

Ν.4964/2022, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρο 190 Συμβούλια επιλογής Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Προϊσταμένων σχολικών μονάδων)

Ν.4957/2022, ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρο 289 μετατάξεις ΕΔΙΠ, άρθρο 371 αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου σχολείου, άρθρο 372 Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, άρθρο 373 παράταση άσκησης καθηκόντων αναπληρωτών Διευθυντών-Υποδιευθυντών-Προϊσταμένων, άρθρο 374 κριτήρια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, άρθρο 375 παράταση θητείας Περιφερειακών Διευθυντών, άρθρο 376 αρμοδιότητες Περιφερειακών Συμβουλίων, άρθρο 377 άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς ΙΕΠ, άρθρο 385 μεταφορά έδρας ΣΜΕΑΕ, άρθρο 389 τριετής αποκλεισμός νεοδιόριστων από νέο διορισμό ή πρόσληψη)

Ν.4926/2022, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (άρθρο 125)

Ν.4886/2022, ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ ΜΕ COVID-19 (άρθρο 66)

Ν.4871/2021, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.1566/1985 (άρθρο 88)

Ν.4850/2021, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρα 95-98 αναπληρωτές covid, αρμοδιότητες Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.)

Ν.4830/2021, ΑΔΕΙΑ 14 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (άρθρο 54), ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (άρθρο 56)  – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (άρθρο 68)

Ν.4826/2021, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ν.4823/2021, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (άρθρο 4 Στελέχη εκπαίδευσης, άρθρα 6-10 Επόπτες & Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, άρθρα 11-15 ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., άρθρο 17 Σχολικά Δίκτυα, άρθρο 28 Μισθολογικές διατάξεις), ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (άρθρα 30-49), ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρο 50), ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (άρθρα 53-55), ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (άρθρα 56-83), ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (άρθρα 84-91), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (άρθρα 92-103), ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (άρθρο 104), ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (άρθρα 105-106), ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (άρθρο 107), ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (άρθρο 166), ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ  (άρθρο 168), ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΑΕ (άρθρο 170), ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (άρθρο 171), ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Π.Π.Σ. (άρθρο 177), ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (άρθρα 178-180), ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (άρθρο 181), ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ COVID (άρθρο 227), ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (άρθρο 229), ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (άρθρο 232)

Ν.4821/2021, ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Διαδικασία προσλήψεων 2021-2022 άρθρο 111 – Χρηματοδότηση προσλήψεων 2021-2022 άρθρο 112)

Ν.4812/2021, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ. άρθρο 94, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ άρθρο 96

Ν.4808/2021, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (άρθρο 28 γονική άδεια,  κεφ. Δ΄ άρθρα 82-101 συνδικαλιστικές οργανώσεις, άρθρο 133 παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων)

Ν.4807/2021, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4440/2016 Ε.Σ.Κ. (άρθρο 27), ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρο 52 Εργαστήρια Δεξιοτήτων – άρθρο 53 Αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο –  άρθρο 54 Τροποποιήσεις Π.Δ.79/2017 – άρθρο 55 Οργανικές θέσεις ειδικοτήτων – άρθρο 56 Λήξη διδακτικού έτους 2020-2021)

Ν.4804/2021, ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Ν.4800/2021, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΤΕΚΝΩΝ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ν.4798/2021, ΣΥΜΠΡΑΞΗ E-ΕΦΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ άρθρο 255, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ άρθρο 261, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ άρθρο 262

Ν.4795/2021, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Νομική υποστήριξη Δημοσίων Υπαλλήλων άρθρο 35 )

Ν.4790/2021, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Συνεδριάσεις – Αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων άρθρο 89)

Ν.4781/2021, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4440/2016 (Ε.Σ.Κ.) άρθρο 490 – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ άρθρο 491

Ν.4777/2021, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας (άρθρο 33) – Αναπλήρωση διδακτικών ωρών (άρθρο 36) – Εγγραφές μαθητών (άρθρο 44) – Αποσπάσεις, μεταθέσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων στο εξωτερικό (άρθρο 45) – Παραιτήσεις εκπαιδευτικών (άρθρο 46)]

Ν.4765/2021, ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Α.Σ.Ε.Π.

Ν.4764/2020, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (άρθρο 103)

Ν.4763/2020, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Κολλέγια, άρθρα 103, 104, 105 – Ρυθμίσεις για μετατάξεις  σε Δ.Ι.Ε.Κ., άρθρο 107 – Διδασκαλία της κολύμβησης, άρθρο 111 – Ελληνόγλωσση εκπαίδευση εξωτερικού, Ειδικό επιμίσθιο άρθρα 112, 113 – Τοπική πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων, άρθρο 114 – Αιτήσεις θεραπείας κατά των οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης, άρθρο 115 – Πλήρωση κενών θέσεων προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης, άρθρο 121 – Σύσταση και συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκπαιδευτικών, άρθρα 122, 123)

Ν.4756/2020, ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (άρθρο 77 Διαδικασία για πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα «)

Ν.4738/2020, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ (άρθρο 288)

Ν.4735/2020, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (άρθρο 30 Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του)

Ν.4728/2020, ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (άρθρο 22)

Ν.4722/2020, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρο 35 τρίμηνες συμβάσεις αναπληρωτών, άρθρο 37 καθορισμός ωρολογίου προγράμματος 2020-2021, άρθρο 42 αποσπάσεις νεοδιοριζόμενων)

Ν.4714/2020, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (άρθρο 115 Αύξηση προσωρινής σύνταξης, άρθρο 116 Ρυθμίσεις προσωρινής σύνταξης, άρθρο 117 Προκαταβολή εφάπαξ)

Ν.4713/2020, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (άρθρο 15 Λειτουργία Κ.Π.Ε., άρθρο 25 Ρυθμίσεις Π.Π.Σ., άρθρο 26 Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, άρθρο 30 Προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, άρθρο 31 Ανασύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων, άρθρο 33 Μεταφορά μαθητών 2020 – 2021, άρθρο 34 Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για καθαρισμό σχολείων, άρθρο 35 Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων)

Ν.4704/2020, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (άρθρο 34 Δίχρονη προσχολική εκπαίδευση)

Ν.4692/2020, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (άρθρο 1 Εργαστήρια Δεξιοτήτων, άρθρο 2 Αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο, άρθρο 3 Κατανομή χρόνου στα Δ.Σ.-Τροποποίηση Π.Δ.79/2017, άρθρα 10-23 Π.Π.Σ., άρθρα 24-32 Ελληνόγλωση Εκπαίδευση, άρθρο 33 Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου, άρθρο 34 Αυτοαξιολόγηση, άρθρο 35 Εξωτερική Αξιολόγηση, άρθρο 36 Ομάδες Σχολείων, άρθρο 37 Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείων, άρθρο 38 Σύμβουλος Σχολικής Ζωής, άρθρο 42 Διπλή μοριοδότηση αναπληρωτών, άρθρο 43 Υπολογισμός προϋπηρεσίας αναπληρωτών, άρθρο 44 Διορισμός εκπαιδευτικών, άρθρο 45 ποινή αναπληρωτών, άρθρο 46 Ειδική πρόσκληση αναπληρωτών, άρθρο 48 Τοποθετήσεις σε ΣΜΕΑΕ, άρθρο 50 Μέγιστος & Ελάχιστος αριθμός μαθητών, άρθρο 51 Μετακίνηση αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης, άρθρα 52-53 Παράταση θητείας και πινάκων στελεχών εκπαίδευσης, άρθρο 62 Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Π.Π.Σ., άρθρο 118 Αποσπάσεις στελεχών εκπαίδευσης, άρθρο 124 Κατασκευή αιθουσών σχολικών μονάδων)

Ν.4690/2020, ΚΥΡΩΣΗ Π.Ν.Π. 01/05/2020 άρθρο 2 (Τροποποίηση Π.Δ.79/2020 άρθρο 35 εγγραφές μαθητών), ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (άρθρο 78)

Ν.4686/2020, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (άρθρο 63), ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (άρθρο 64)

Ν.4682/2020, ΚΥΡΩΣΗ Π.Ν.Π. 11/03/2020 (άρθρο 5 άδεια ειδικού σκοπού Δ.Υ.)

Ν.4674/2020, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4440/2016 (Ε.Σ.Κ. – άρθρα 42, 43, 44), ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΟΧ (άρθρο 47), ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (άρθρο 52), ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (άρθρο 53), ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ/ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (άρθρο 55)

Ν.4670/2020, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, e-ΕΦΚΑ (κεφ. Β΄ Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων)

Ν.4653/2020, ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Απαλοιφή θρησκεύματος-ιθαγένειας άρθρο 34, Αποσπάσεις εξωτερικού-Τροποποίηση Ν.4415/2016 άρθρο 39, Αναπλήρωση Δ.Π.Ε.-Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων άρθρο 40, Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ11 άρθρο 44, Εκπαιδευτικές εκδρομές σχολείων-Τροποποίηση Π.Δ.79/2017 άρθρο 49, Πτυχία κολεγίων άρθρο 50, Μεταθέσεις πολύτεκνων εκπαιδευτικών-Τροποποίηση Π.Δ.50/1996 άρθρο 55, Εορτή Τριών Ιεραρχών-Τροποποίηση Π.Δ.79/2017 άρθρο 56, ποινή 3 ετών σε εκπαιδευτικούς που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται άρθρο 58, Τοποθέτηση νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. άρθρο 66)

Ν.4648/2019, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ν.4647/2019, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4440/2016 – ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (άρθρα 42, 43, 44)

Ν.4646/2019, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (άρθρα 70, 71, 72 τροποποίηση του Ν.4440 – Ε.Σ.Κ.)

Ν.4638/2019, ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (άρθρο 28)

Ν.4635/2019, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρο 167 Π.Π.Σ. – άρθρο 168 τροποποίηση Π.Δ.38/2010 επαγγελματικά προσόντα)

Ν.4633/2019, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ , ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ.79/2017 (άρθρα 40, 41)

Ν.4624/2020, ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ν.4623/2019, ΘΕΜΑΤΑ Υ.ΠΑΙ.Θ. (άρθρο 63 Πρότυπα-Πειραματικά σχολεία, άρθρο 64 Ακαδημαϊκό άσυλο, άρθρο 67 Λειτουργία Κ.Π.Ε.)

Ν.4622/2019, ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ – Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης

Ν.4611/2019, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (κεφ. Β΄ και Γ΄)

Ν.4610/2019, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΑΕΙ, ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ [ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΩΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ Κ.Ε.Ε. (Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) άρθρο 67, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ άρθρο 74, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ.79/2017 – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ άρθρο 204, MYSCHOOL άρθρο 207, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ άρθρο 216, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ άρθρο 220, ΕΑΠ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ άρθρο 240, ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ άρθρ. 73 του ν.4589/2019 άρθρο 252, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ 2013-2014 άρθρο 254]

Ν.4604/2019, ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΑΕ (τροποποίηση Ν.4589/2019 άρθρο 134), ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Π.Σ. (άρθρο 135)

Ν.4599/2019, ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (άρθρο 26)

Ν.4590/2019, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (άρθρα 34, 35, 76 άδεια υιοθεσίας, αναδοχής τέκνου – άδεια εξετάσεων – ασθένειας τέκνων)

Ν.4589/2019, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ  3/Θ – 4/Θ (άρθρο 40), ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (άρθρο 64), ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ (άρθρα 53-67), ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΕΠ 2008 (άρθρο 73), ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ.79/2017 (άρθρα 74, 79), ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (άρθρο 81)

Ν.4574/2018, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (άρθρο 8)

Ν.4572/2018, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (άρθρο 19)

Ν.4563/2018, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4547/2018 (άρθρο 16 Ποινή αναπληρωτών ειδικής προκήρυξης, Προϊστάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ.)

Ν.4559/2018, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π.Δ.79/2017 (άρθρο 23)

Ν.4555/2018, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ – ΟΤΑ

Ν.4553/2018, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.2946/2001 (άρθρο 3 αποσπάσεις συζύγων στρατιωτικών)

Ν.4547/2018, ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ, ΚΕΑ άρθρο 3 – Μισθολόγιο στελεχών άρθρο 19 – Επιλογή στελεχών άρθρο 21 – Διευθυντές  4/Θ & 3/Θ άρθρο 30 – Αξιολόγηση στελεχών άρθρο 37 – Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου άρθρο 47 – Ομάδες σχολείων άρθρο 48 – Αναπλήρωση Προϊσταμένων 2θ-3θ ΔΣ & ΝΓ, Ωράριο εκπαιδευτικών άρθρο 49 – Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.  άρθρο 50 – Θέματα ΕΑΕ άρθρο 51 – ΙΕΠ άρθρο 53 – ΔΥΕΠ άρθρο 71 – Δυσπρόσιτα άρθρο 84 – Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών άρθρο 86 – Οργανική αποσπασμένων εξωτερικού άρθρο 94 – Παιδαγωγική επάρκεια άρθρο 111 – Καθαρισμός σχολικών κτιρίων άρθρο 115)

Ν.4530/2018, ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (άρθρο 97 παράταση θητείας εκπαιδευτικών)

Ν.4529/2018, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 23)

Ν.4521/2018, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (άρθρο 29 νέοι κλάδοι Π.Ε., άρθρο 32 παρ. 3 αργία Τριών Ιεραρχών (τροποποίηση Π.Δ.79/2017), άρθρο 33 παρ. 3 δίχρονη Προσχολική Αγωγή)

Ν.4512/2018, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ (άρθρα 211, 245, 246)

Ν.4488/2017, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  (άρθρα 44, 45 Παρένθετη μητρότητα, Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων παιδιών)

Ν.4485/2017, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ (άρθρο 3) – ΘΕΜΑΤΑ Π.Ε. [άρθρο 46 Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master), άρθρο 70 άδεια αναπληρωτών για δυσίατα νοσήματα, άρθρο 73 αποσπάσεις εξωτερικού, άρθρο 90 προϋπηρεσία Ιδιωτικής Εκπαίδευσης για μισθολογική εξέλιξη]

Ν.4484/2017, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4354/2015 (άρθρο 35 οικογενειακή παροχή – επίδομα τέκνων)

Ν.4483/2017, ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (άρθρο 32)

Ν.4473/2017, ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  (άρθρο 3 αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ)

Ν.4472/2017, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4387/2016 (συνδικαλιστικές άδειες άρθρο 19)

Ν.4465/2017, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (άρθρο 46, Κύριος & Επικουρικός πίνακας)

Ν.4452/2017, (Κεφ. Γ’ βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας, συμπλήρωση ωραρίου ΠΕ11, μείωση αριθμού μαθητών σε τάξη με διαγνώσεις, ειδικός βοηθός ΠΣ, συνεδριάσεις ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ, Κεφ. Δ΄ μετατάξεις ΕΔΙΠ άρθρο 20)

Ν.4440/2016, ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  (άρθρο 31 άδεια ασθενείας τέκνων, άρθρο 24 ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στον δημόσιο τομέα)

Ν.4425/2016, ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (Εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης άρθρο 1)

Ν.4415/2016, ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (άρθρο 16 οργανική αποσπασμένων εξωτερικού, άρθρο 28 παραιτήσεις εκπαιδευτικών ιδιωτικής εκπαίδευσης, άρθρο 35 κατασκηνώσεις Υ.ΠΑΙ.Θ., άρθρο 46 συμπλήρωση ωραρίου σε Π.Δ.Ε., άρθρο 48 Ειδική Αγωγή – Εκπ/κοί 67% αναπηρία, άρθρο 51 Οργανώσεις γονέων)

Ν.4403/2016, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ( άρθρο 39 ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού και σχολικών συμβούλων, γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67%).

Ν.4395/2016, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ – ΑΣΕΠ (άρθρο 3)

Ν.4387/2016, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ν.4386/2016, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρα 33, 35, 36 παραιτήσεις, οργανικές, Π.Π.Σ., συμπλήρωση ωραρίου, οργανικότητα νηπιαγωγείων, εγγραφές μαθητών, στελέχη εκπαίδευσης)

Ν.4369/2016, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (άρθρο 14 αξιολόγηση Δ.Υ., άρθρο 35 επαναφορά στην υπηρεσία, άρθρο 59 αυτοδίκαιη απόλυση)

Ν.4368/2016, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρο 82 Ειδική Αγωγή – Τμήματα ΄Ενταξης)

Ν.4354/2015, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (κεφάλαιο Β΄)

Ν.4351/2015, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρα 37-47 Διευθυντές Εκπαίδευσης, προϋπηρεσία αναπληρωτών – κατάργηση ποινής αναπληρωτών, μόρια μετάθεσης αποσπασμένων σε φορείς, ανάληψη υπηρεσίας, άδειες εξετάσεων/επιστημονικές αναπληρωτών)

Ν.4342/2015, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (άρθρο 42 Υπηρεσιακά Συμβούλια)

Ν.4337/2015, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ν.4336/2015, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ − ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ν.4327/2015, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Πρότυπα & Πειραματικά κεφ. Β΄, Επιλογή στελεχών κεφ. Γ΄)

Ν.4325/2015, ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ−ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Πειθαρχικό Δίκαιο Κεφάλαιο 2)

Ν.4316/2014, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (άρθρο 72 σύμφωνο συμβίωσης, αναπληρωτές, αποσπάσεις κατά προτεραιότητα)

Ν.4310/2014, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΕΦ. ΣΤ΄ (άρθρο 97 προϋπηρεσία σε σχολεία Ιδιωτικής Εκπαίδευσης)

Ν.4305/2014, Άδειες ΑΑ νοσηλείας και ανατροφής ανήλικων τέκνων (άρθρο 26), Διευκολύνσεις Υπαλλήλων ΑΜΕΑ (άρθρο 27), έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών (άρθρο 28)

Ν.4283/2014, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (άρθρα 4, 5, 13 και 14)

Ν.4270/2014, ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (άρθρο 66 αντίτιμο εισιτηρίων αποσπασμένων εξωτερικού), ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (άρθρα 136 – 145)

Ν.4264/2014, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρα 45, 46 οργανικότητα νηπιαγωγείων – αναπληρωτές ΕΑΕ συμπλήρωση ωραρίου)

Ν.4250/2014, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ν.4229/2014,  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (άρθρο 11, παρ. 2 ΑΔΥΜ, διάθεση αναπληρωτών ΕΣΠΑ)

Ν.4210/2013, ΑΔΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ

Ν.4203/2013, ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ (άρθρο 25)

Ν.4186/2013, ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (άρθρα 28, 35, 36)

Ν.4172/2013, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ν.4152/2013, ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Παράγραφος Θ΄2)

Ν.4151/2013, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 1 προκαταβολή σύνταξης, άρθρο  4 παραίτηση λόγω πλάνης)

Ν.4142/2013, ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)

Ν.4115/2013, ΘΕΜΑΤΑ Π.Ε, ΔΙΕΤΙΑ, ΕΔΕΑΥ, ΩΡΑΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (άρθρο 39)

Ν.4111/2013, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.4093/2012

Ν.4093/2012, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ (υποπαράγραφοι Ζ2-Ζ3)

Ν.4076/2012, ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΣΠΑ (άρθρο 10, παρ. 2 για στελέχη εκπαίδευσης)

Ν.4075/2012, ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΣΠΑ (άρθρο 58, παρ. 9 για εκπαιδευτικούς – Ειδικές γονικές άδειες άρθρα 50, 51)

Ν.4072/2012, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρο 329)

Ν.4071/2012, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΤΑ (άρθρο 7 άδειες αιρετών ΟΤΑ)

Ν.4057/2012, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ν.4055/2012, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΖΥΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (άρθρο 94)

N.4038/2012, ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΙΕΤΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ, ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-11-11

Ν.4027/2011, ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ν.4024/2011, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

Ν.4009/2011, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ (άρθρο 3, καταργήθηκε)

Ν.3996/2011, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (άρθρο 40 αναγνώριση χρόνων ασφάλισης)

Ν.3986/2011, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ (άρθρο 37, παρ. 4 ΑΑΑ 5 έτη, παρ. 5 μείωση ωραρίου & μείωση αποδοχών Δ.Υ.)

Ν.3979/2011, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (άρθρο 41 ώρες εργασίας υπαλλήλων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.)

Ν.3966/2011, ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ (άρθρο 59, παρ. 17)

Ν.3879/2010, ΟΡΙΣΜΟΣ ΖΕΠ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (άρθρο 26)

Ν.3865/2010, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ν.3861/2010, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ν.3852/2010, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ – ΟΤΑ

Ν.3848/2010, ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ν.3839/2010, ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ.Υ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Ν.3794/2009, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (άρθρο 39)

Ν.3762/2009, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (άρθρο 41)

Ν.3731/2008, ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (άρθρο 30)

Ν.3699/2008, ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ν.3687/2008, ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρο 2 εκπαιδευτική προϋπηρεσία, άρθρο 4 αυτοδίκαιη απόλυση 21/6 – αποσπάσεις συζύγων ΔΕΠ)

Ν.3620/2007, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 4 ειδικές παθήσεις)

Ν.3577/2007, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (άρθρο 22)

Ν.3528/2007,ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

Ν.3518/2006, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ (άρθρο 73)

Ν.3500/2006, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ (άρθρο 23  υποχρεώσεις εκπαιδευτικών)

Ν.3471/2006, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.2472/1997

Ν.3467/2006, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.3463/2006, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ν.3454/2006, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ)

Ν.3429/2005, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (Δ.Ε.Κ.Ο.)

Ν.3402/2005, ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (άρθρο 17)

Ν.3391/2005, ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ (άρθρο 9, παρ. 3)

Ν.3386/2005, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (άρθρο 72)

Ν.3260/2004, ΘΕΜΑΤΑ Π.Ε. και Δ.Ε. (Κεφ. Δ΄, άρθρο 12 Περιφερειακοί Διευθυντές, μετατάξεις)

Ν.3255/2004, ΘΕΜΑΤΑ Π.Ε. και Δ.Ε. (ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, άρθρο 6 προσλήψεις 60-40, μόρια αναπληρωτών)

Ν.3242/2004, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ν.2690/1999)

Ν.3231/2004, ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ (άρθρο 12)

Ν.3230/2004, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν.2690/1999 (άρθρο 11)

Ν.3205/2003, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ν.3194/2003, ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (άρθ. 1, παρ. 8), ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ (άρθ. 8, παρ. 1 & άρθρο 9)

Ν.3149/2003, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ (άρθρο 13)

Ν.3086/2002, ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (άρθρο 7, παρ. 4 Γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ.)

Ν.3075/2002, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ν.3068/2002, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ν.3027/2002, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρο 6, παρ. 17 υποχρεωτική υπερωρία & παρ. 34 προϋπηρεσία αναπληρωτών)

Ν.2986/2002, OΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε., ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

N.2946/2001, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Δ.Υ. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (άρθρο 21)

Ν.2909/2001, ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (άρθρο 6)

Ν.2874/2000, ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ (άρθρο 11)

Ν.2839/2000, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (άρθρο 6)

Ν.2817/2000, ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (άρθρο 8), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (άρθρο 14)

Ν.2738/1999, ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.2725/1999, ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (άρθρο 138)

Ν.2721/1999, ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ (άρθρο 53, παρ. 2)

Ν.2690/1999, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ν.2685/1999, ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (άρθρα 14 & 15)

Ν.2683/1999, ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Κεφ. Β΄ Μετατάξεις Δ.Υ.)

Ν.2672/1998, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (άρθρο 14)

Ν.2643/1998, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ν.2621/1998, ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (άρθρο 2)

Ν.2525/1997, ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (άρθρα 3, 4)

Ν.2517/1997, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (άρθρο 9)

Ν.2472/1997, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ν.2447/1996, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (άρθρα 13 & 59)

Ν.2413/1996, ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (άρθρο 46 τοποθέτηση νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, άρθρο 47 σύσταση θέσεων δασκάλων +1)

Ν.2327/1995, ΘΕΜΑΤΑ Π.Ε. & Δ.Ε. (Διδασκαλεία, αναπλήρωση Σχολικών Συμβούλων)

Ν.2266/1994, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (άρθρο 16)

Ν.2190/1994, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΣΕΠ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ άρθρο 28, παρ. 4)

Ν.2083/1992, ΜΕΙΩΜΕΝΟ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΗΤΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (άρθρο 30, παρ. 14)

Ν.1966/1991, ΘΕΜΑΤΑ Π.Ε. (άρθρο 11, σχολικές μεταβολές)

Ν.1824/1988, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (άρθρο 4 ενισχυτική διδασκαλία, άρθρο 5 μετατάξεις Δ.Υ.)

Ν.1599/1986, ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΠΟΛΙΤΗ

Ν.1566/1985, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ν.1400/1983, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ν.1264/1982, ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ