Άδειες

ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. –  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 24/4/2015 (Χορήγηση άδειας εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε.)

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΠΑΤΕΡΑ – ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΑΔΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ Ο.Τ.Α.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ

ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (αιμοληψία – αιμοπετάλια αθροιστικά)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4351/2015 (ΑΑΑ πέραν της τριετίας, άδειες αναπληρωτών)

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 8 ΗΜΕΡΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 201/2019 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ

ΓΝΟΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 241/2019 ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ INTEGRATED MASTER

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕ Δ.Α.Δ.

ΕΙΔΙΚΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ Ή ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΚΥΗΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

MH ANAΓΝΩΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ (Ν.4075/2012)

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΕΚΝΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ