Αναγνώριση προϋπηρεσίας

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 2

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ (Ν.4310/2014, άρθ. 97)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Ε.Ε.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ.  204/2005 ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ