Αναπληρωτές (άδειες, μισθολογικά, δικαιολογητικά πρόσληψης κλπ)

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΔΗΛΩΣΗ/ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν.4674/2020

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (αναρρωτικές, σχολικής επίδοσης τέκνων, ασθένειας τέκνων) Ν.4674/2020

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΔΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΑΔΕΙΑ ΓΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (άρθρο 28 του ν.4808/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΟΝΙΚΗ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ – ΑΔΕΙΑ COVID – ΥΠ.ΕΣ.

ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ/ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΟΔΗΓΙΕΣ Ο.Π.Σ.Υ.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε.Φ.Κ.Α.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ Α.Σ.Ε.Π. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ – ΤΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ