Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – Ε.Β.Π. – ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ – ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ (Ν.4823/2021)

ΕΠΙΛΗΨΙΑ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ

ΜΕΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΔΥ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΑ Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ