Ιδιωτικό έργο με αμοιβή

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Υ.ΠAI.Θ.

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΝΣΚ 247/1997

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Α.Ε.Ι.)

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΥΠ.ΕΣ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ