Συνταξιοδοτικά

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. 2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ e-Ε.Φ.Κ.Α.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΕΣΩ ΚΥΣΠΕ

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΚΥΣΠΕ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΑΠΡΑΚΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ