Υπηρεσιακές μεταβολές

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Ο.Τ.Α. – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (Ν.4440/2016)

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ν.4440/2016)

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4440/2016 (ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2015

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ