Υπηρεσιακές μεταβολές

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2/Θ & 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 29/2022 ΝΣΚ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΟΠΣΥΔ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Ο.Τ.Α. – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 28/08/2023

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 03/08/2023

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 01/06/2023

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 06/08/2019

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 26/06/2019

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 342/2010

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΩΣ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 256/2004

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (Ν.4440/2016)

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ν.4440/2016)

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4440/2016 (ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 109/2011

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ν.4638/2019

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ

ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2023

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2015

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠ.ΕΣ. 1

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠ.ΕΣ. 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ – ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΩΡΑΡΙΟ – ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ