Υπηρεσιακές μεταβολές

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Ο.Τ.Α. – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 26/06/2019

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 06/08/2019

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 342/2010

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΩΣ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ 256/2004

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (Ν.4440/2016)

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ν.4440/2016)

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4440/2016 (ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ

ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2015

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ – ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΩΡΑΡΙΟ – ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ