Υπηρεσιακές μεταβολές

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Ο.Τ.Α. – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 26/06/2019

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 06/08/2019

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΩΣ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (Ν.4440/2016)

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Ν.4440/2016)

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.4440/2016 (ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ/ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2015

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ