Γενικά θέματα

ΑΔΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Γ.Κ.Π.Δ.)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΥΠ.ΕΣ.

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ /ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Ε.Φ.Κ.Α.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΧΡΗΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ