Επιλογή σημαιοφόρων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ 2019

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ 2017

ΣHMAIΟΦΟΡΟΙ (απαλλαγή από Φυσική Αγωγή – από μετεγγραφή) ΦEK 863/2001

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΦEK 277 /2001

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ – Εγκύκλιος 14-10-2011

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ – Εγκύκλιος 07-10-2011