Εκπαιδευτικά – Διοικητικά θέματα

ΑΔΕΙΕΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4351/2015 (ΑΑΑ πέραν της τριετίας, άδειες αναπληρωτών)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 24/4/2015 (Σχετικά με τη χορήγηση άδειας εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε.)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ

ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (αιμοληψία – αιμοπετάλια αθροιστικά)

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΕΙΔΙΚΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕ Δ.Α.Δ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ Ή ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΚΥΗΣΗ

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΕΚΝΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΠΑΤΕΡΑ – ΥΠΑΛΛΗΛΟ

MH ANAΓΝΩΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ (Ν.4075/2012)

ΑΔΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜETAΠTYXIAKOY ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜETAΠTYXIAKOY ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΑΠΟ Σ.Α.Ε.Π.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ (Ν.4310/2014, άρθ. 97)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ.  204/2005 ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 2

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – Γ.Λ.Κ.

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ Ν.4415/2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ.doc

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΕΣΩ ΚΥΣΠΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ Π.Ε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ Δ.Ε.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2015

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2019-2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2019-2020

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Π.Δ.79/2017 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 1

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 2

ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΔΠΧ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ 2017

ΣHMAIΟΦΟΡΟΙ (απαλλαγή από Φυσική Αγωγή – από μετεγγραφή) ΦEK 863 B/2001

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΦEK 277 B/2001

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ – Εγκύκλιος 14-10-2011

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ – Εγκύκλιος 07-10-2011