Εκπαιδευτικά – Διοικητικά θέματα

ΑΔΕΙΕΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4351/2015 (ΑΑΑ πέραν της τριετίας, άδειες αναπληρωτών)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 24/4/2015 (Σχετικά με τη χορήγηση άδειας εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε.)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ

ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (αιμοληψία – αιμοπετάλια αθροιστικά)

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΕΙΔΙΚΗ ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕ Δ.Α.Δ.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ Ή ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗ ΚΥΗΣΗ

ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΕΚΝΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΠΑΤΕΡΑ – ΥΠΑΛΛΗΛΟ

MH ANAΓΝΩΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ (Ν.4075/2012)

ΑΔΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜETAΠTYXIAKOY ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜETAΠTYXIAKOY ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΑΠΟ Σ.Α.Ε.Π.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 2

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ (Ν.4310/2014, άρθ. 97)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ.  204/2005 ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟY ANΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ΑΘΗΝΑΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – Γ.Λ.Κ.

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – Ε.Β.Π. – ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ Ν.4415/2016

ΜΕΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΑ Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (άρθρο 20, Ν.4387/2016)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΕΣΩ ΚΥΣΠΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2015

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2019-2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 26/06/2019

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 06/08/2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΕΠΑΝΟΔΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΕΠΑΝΟΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΩΣ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Π.Δ.79/2017 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 1

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 2

ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΔΠΧ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ 2ης ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ 2019

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ 2017

ΣHMAIΟΦΟΡΟΙ (απαλλαγή από Φυσική Αγωγή – από μετεγγραφή) ΦEK 863 B/2001

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΦEK 277 B/2001

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ – Εγκύκλιος 14-10-2011

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ – Εγκύκλιος 07-10-2011