Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), Π.Ε. και Δ.Ε., για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. σχολικού έτους 2015-2016

Εγκύκλιος αναπληρωτών Ε.Α.Ε. (ανακοινοποίηση στο ορθό)

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), Π.Ε. και Δ.Ε., για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. σχολικού έτους 2015-2016

Εγκύκλιος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων ΠΕ70 & εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής – Δηλώσεις προτίμησης εκπαιδευτικών ΠΕ70 (Α΄ φάση) – Πιθανά οργανικά κενά

Ενημερωτικό δελτίο

Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων ΠΕ70

Οργανικά κενά ΠΕ70

΄Εντυπο δήλωσης τοποθέτησης (Α΄ φάση)

Τοποθετήσεις Ειδικής Αγωγής

Τελικά οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής 2015-2016