Τα οργανικά κενά ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 στην Α΄ Αθήνας – Μοριακός πίνακας ειδικοτήτων (πιθανά οργανικά κενά)

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 στην Α΄ Αθήνας

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2015-2016 (πιθανά οργανικά κενά)

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ16 ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ

Πρόσκληση υποβολής αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70, που μετατέθηκαν εντός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, σχολικού έτους 2015 – 2016

΄Εγγραφο Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

΄Εντυπο αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

΄Εντυπο αίτησης απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Αγωγής στην Α΄ Αθήνας (Α΄ φάση)

Ενημερωτικό δελτίο

Πίνακας μεταθέσεων – τοποθετήσεων ΠΕ70

Πίνακας μεταθέσεων – τοποθετήσεων ΠΕ60

Εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ60 (β΄ φάση)

Εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ70 (β΄ φάση)