Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Γενικής Αγωγής από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, Ειδικής σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΚ και Διαπολιτισμικά έτους 2015-2016

Πίνακας μεταθέσεων Γενικής Αγωγής από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Πίνακας μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΚ 

Πίνακας μεταθέσεων σε Διαπολιτισμικά

Β. Παληγιάννης – Δ. Μπράτης, αιρετοί ΚΥΣΠΕ

Εφαρμογή απόφασης (790/2016) του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαίωμα σύνταξης των ανδρών με ανήλικο τέκνο ή ανάπηρη σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο στην ηλικία των 50 ετών και άνω με θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης (25ετία) στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Επιστολή ΑΔΕΔΥ προς Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών