Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα ΚΕ.Σ.ΥΠ., Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) και Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) 2. Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

Απόφαση Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων ΠΕ70 & εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής – Δηλώσεις προτίμησης εκπαιδευτικών ΠΕ70 (Α΄ φάση) – Πιθανά οργανικά κενά

Ενημερωτικό δελτίο

Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων ΠΕ70

Οργανικά κενά ΠΕ70

΄Εντυπο δήλωσης τοποθέτησης (Α΄ φάση)

Τοποθετήσεις Ειδικής Αγωγής

Τελικά οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής 2015-2016