Απαράδεκτη και παράνομη η πραγματοποίηση των σεμιναρίων ΠΕΚ για τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης με παραβίαση του εργασιακού τους ωραρίου

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.

Γνωμοδότηση Νομικής Συμβούλου Δ.Ο.Ε. για το ωράριο

Γνωμοδότηση Νομικής Συμβούλου Δ.Ο.Ε. για ΠΕΚ εκτός ωραρίου

Συμπληρωματική εγκύκλιος σχολικού έτους 2014-2015 μεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά, ανακλήθηκε ή τροποποιήθηκε η υποχρεωτική μετάταξή τους

Εγκύκλιος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.