Ανακοινώσεις Δ.Ο.Ε.

Αποκλεισμός εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων

Καταγγελία για τη μη ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών και τις προσλήψεις μέσω προγραμμάτων «κοινωφελούς εργασίας» του Ο.Α.Ε.Δ.