Μεταθέσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Αγωγής στην Α΄ Αθήνας (Α΄ φάση)

Ενημερωτικό δελτίο

Πίνακας μεταθέσεων – τοποθετήσεων ΠΕ70

Πίνακας μεταθέσεων – τοποθετήσεων ΠΕ60

Εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ60 (β΄ φάση)

Εναπομείναντα οργανικά κενά ΠΕ70 (β΄ φάση)

Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων ΠΕ70 & εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής – Δηλώσεις προτίμησης εκπαιδευτικών ΠΕ70 (Α΄ φάση) – Πιθανά οργανικά κενά

Ενημερωτικό δελτίο

Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων ΠΕ70

Οργανικά κενά ΠΕ70

΄Εντυπο δήλωσης τοποθέτησης (Α΄ φάση)

Τοποθετήσεις Ειδικής Αγωγής

Τελικά οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής 2015-2016